Статус на сервери

Новости & информации

BasicCloud PaaS - Maintenance (Закажани)

Влијаат Систем - BasicCloud PaaS | Важност на пораката - Средна


BasicCloud PaaS will be upgraded from version 6.x to 7.x

 

 

Дата - 08/06/2022 18:00 - 08/06/2022 12:00

Последна промена - 08/06/2022 18:02

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 PHP инфо % на искористеност Активно време
srv1.basiccloud.nl PHP инфо
srv2.basiccloud.nl PHP инфо